គ្រូខ្មែរនៅសាលារៀនទួនហ្វាគ្មានសិល្បធម៌ទេ

គ្រូខ្មែរនៅសាលាទួនហ្វាពិតជាគ្មានសិល្បធម៌មែន។ជេរសិស្សសុទ្ធតែ«ពួកអាថោក»មើលតែគាត់ហ្នឹងថ្លៃណាស់

អញ្ចឹង។ហើយខ្ញុំឃើញគាត់វាយសិស្សខ្លាំងៗទៀតផង ហើយសិស្សនោះទើបតែអាយុ៥ទៅ៦ឆ្នាំ

ប៉ុន្នោះ។សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគិតមើលផងតើវាសមដែរឬទេ?គ្រាន់តែសិស្សមិនសរសេរអក្សរវាយ

គេដល់ថ្នាក់ហ្នឹង។

Advertisements

About nachihan

my name is chihan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to គ្រូខ្មែរនៅសាលារៀនទួនហ្វាគ្មានសិល្បធម៌ទេ

 1. សូម​មើល​ប្រកាស​នេះ ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​ការ​សរសេរ​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​របស់​អ្នក បាន​ល្អ។ http://sovichetlife.wordpress.com/2010/08/15/%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e2%80%8b%e1%9e%8a%e1%9f%82%e1%9e%9b%e2%80%8b%e1%9e%98%e1%9e%b7%e1%9e%93%e2%80%8b%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%be%e2%80%8b%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9f%84/

 2. អង្គរក្សតូច says:

  សាលារៀនទួនហ្វា? ទាន់ហ័រទេដឹង!!! 學生和老師 ? 老師 នឹង ម៉េចក៏អន់ម៉្លេះ?
  កាលខ្ញុំរៀន គ្រូគ្មានដែលធ្វើចឹងដាក់សិស្សទេ។

  សិល្បធម៌ គឺគេសរសេរ សីលធម៌ទេ

  • nachihan says:

   អូយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយសូមកុំចាប់កំហុសខ្ញុំខ្លាំងពេកខ្មាសគេណាស់។ហើយចុះពេលបងវឌ្ឍានា
   អង្គរក្សតូចនាំគ្នាសរសេរញ៉ុមក៏ខុសដែរមិនមែនញ៉ុមទេគឹខ្ញុំ។ហើយគ្រូខ្មែរមើលទៅគឺប្តូរអស់ហើយ
   គ្រូក៏ថ្មីសិស្សក៏ថ្មីឯបងតូចបងធំក៏ថ្មី :)ថាលេងទេ​ សរសេរសុទ្ធតែអក្សរចិនជំនាន់ដើមទៀតលូយ
   ផស់គេ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s