សំនួរចំលើយល្បងប្រាជ្ញា

នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយ!សិស្សម្នាក់ៗគឺសុទ្ធតែខ្លាចគ្រូនោះទាំងអស់ ទោះជាសិស្សនោះ

ជាកូនឯកឧត្តមឬកូនឧកញ៉ាក៏ដោយក៏ខ្លាចគ្រូហ្នឹងដែរ។គ្រូនោះបាននិយាយថាទោះ

ជាកូននរណាក៏យើងមិនខ្លាចដែរ ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្នាក់នោះមានសិស្សម្នាក់ដែលគ្រូខ្លាច

វិញ។តើសិស្សនោះជានរណាបានជាគ្រូណាក៏ខ្លាចអញ្ចឹង? សូមឆ្លើយសំនួរតាមរយៈ

ការបញ្ចេញវាចា។

Advertisements

About nachihan

my name is chihan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to សំនួរចំលើយល្បងប្រាជ្ញា

 1. អង្គរក្សតូច says:

  កូនលោកនាយកសាលា!!!!!

  ជីហានម៉េចក៏សរសេរភាសា ខ្មែរល្អយ៉ាងនេះ សូមសរសេរភាសាចិនខ្លះមក ទុកឲ្យខ្ញុំបានមើល​លេងខ្លះផង!!!

  • nachihan says:

   ហា ហា ហាន!!!ត្រូវម៉ាច់តែម្តង។ម៉េចក៏ដឹង?ចេះមកពីណាដែរ?ឆ្លាតបស់គេមែន

  • nachihan says:

   អេអង្គរក្សតូច តើអាចអោយខ្ញុំក្លាយជាអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្លករបស់អង្គរក្សតូចបានដែរឬទេ?
   ខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកនិពន្ធក្នុងប្លក់របស់អង្គរក្សតូច។តើបានដែរឬទេ?

   • អង្គរក្សតូច says:

    សំនួរដែលជីហានសួរនោះ គឺងាយបំផុត!!!

    បានតើជីហាន!! ចង់ក្លាយជាសមាជិកខ្ញុំបានតើ!!!
    ចាំខ្ញុំ ដាក់ចូលឲ្យ!!!

   • nachihan says:

    តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ?ហើយមានអ្នកណាចូលខ្លះហើយ?

 2. អង្គរក្សតូច says:

  ដូចតែគេដូចតែឯងចឹង គ្មានអីពិសេសទេ!! គ្រាន់តែជីហានឯងអាចប្រកាស ក្នុងប្លករបស់ខ្ញុំបាន!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s