ជួបលោកសុខសេរីវឌ្ឍនានៅហាងគុយទាវ

នៅថ្ងៃអាទិត្យមុនខ្ញុំបានទៅហូបគុយទាវនៅហាងគុយទាវមួយ។ងាកឆ្វេងងាកស្តាំ

ស្រាប់តែឃើញលោកសុខសេរីវឌ្ឍនាជាពិធីករទូរទស្សន៍បុស្តិលេខ៥កំពុងតែញញឹម

ដាក់ខ្ញុំ។ពេលនោះខ្ញុំក៏ញញឹមដាក់វិញទៅ។ហើយខ្ញុំក៏ត្រលប់មកផ្ទះមុនគាត់។ហាហា

ហា ពិតជារំភើបចិត្តមែនពេលបានឃើញពិធីករផ្ទាល់ភ្នែក។ហើយខ្ញុំលឺថាឥលូវគាត់

កំពុងតែថតរឿងថ្មីមួយ ខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះរឿងនោះទេ។

Advertisements

About nachihan

my name is chihan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to ជួបលោកសុខសេរីវឌ្ឍនានៅហាងគុយទាវ

  1. pkay_sour says:

    គ្រាន់តែជួយពិធីករសោះ មានអីរំភើបដល់ថ្នាក់នឹង?មនុស្សដូចតែគ្នាសោះនឹងណា៎

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s