សួស្តីសាជាថ្មី

សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា​​រយៈពេល​​ប្រហែល​​ជា​​មួយឆ្នាំ​មក​ហើយ​​ដែល​ខ្ញុំ​​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ប្លក​នេះ​ដូច​​នេះខ្ញុំក៏រលិកវាខ្លះទៅចុះហើយ​រយៈពេលមួយ​ឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនសូវដែល​លេង​វា​ទេ​ព្រោះ​ខ្ញុំ​មិន​ចូល​ចិត្ត​វា​តែដល់​ពេល​ឃើញ​វេបសាយបង​សាមាឌី​មានប្រយោជន៍យ៉ាង​នេះ​ខ្ញុំគិតថានឹង​ធ្វើ​វា​អោយ​​មាន​ប្រយោជន៍​​​​ដូចគាត់​ហើយ​។ហើយខ្ញុំ​និង​ខំប្រឹង​ដាក់​ប្រកាស់​ពិសេស​នឹងជា​គន្លិះ​ព្រោះ​ខ្ញុំ​មាន​ចំនូល​ចិត្ត​ខាង​អាយធី​ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើអោយប្លកខ្ញុំ​មាន​ប្រយោជន៍​បំផុត​ទៅតាមអ្វីដែល​ខ្ញុំអាច​ប្រឹង​ប្រែង​បាន​ហើយសង្ឃឹមថា​នឹង​មាន​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ខ្ញុំ​អោយបានច្រើន​។

Advertisements

About nachihan

my name is chihan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to សួស្តីសាជាថ្មី

  1. ហនុមាន says:

    សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មី មានអីផ្លាកខាងលើល្អតើ ខ្ញុំចូលចិត្តវាណាស់ ! អរគុណ

  2. nachihan says:

    thx for create it for me 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s