បទពិសោធន៍ក្នុងការទិញវេបសាយ

ខ្ញុំ​បាន​មាន​បទ​ពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងការ​ទិញ​វេបសាយ​ហើយ​នឹង​បង្កើត​ប្លក​។ដំបូង​ឡើយ​កាលពីខ្ញុំ​អាយុ​ដប់​ឆ្នាំខ្ញុំ​ចាប់​ផ្តើម​លេង​អ៊ីនធើណែត​ហើយ​ការ​លេង​នោះ​គឺ​មិន​មាន​នៅ​ផ្ទះ​នោះ​ទេ​គ្រាន់​តែ​ពេល​នោះ​ខ្ញុំ​ចាប់​ផ្តើម​មាន​កុំព្យូទ័រ​យួដែមួយខ្លួនឯង​ហើយ​កុំព្យូទ័រនោះគឺ​អំនោយរបស់ប៉ាខ្ញុំអោយ​មក​ខ្ញុំ​ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់​ហើយ​ក៏ចាប់ផ្តើម​យក​វា​ទៅ​ផ្ទះពូ​របស់​ខ្ញុំ​ព្រោះ​គាត់​មាន​អ៊ីនធើនែត​នៅ​ផ្ទះ​គាត់​ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​ចាប់​ផ្តើម​លេង​វា​និង​​​តែងតែ​បន្ទាន់​សម័យ​កម្មវិធី​ចាប់​មេរោគ​របស់​ខ្ញុំ​ផង​ដែរ​ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​តែងយក​កុំ​ព្យូ​ទ័រ​ខ្ញុំ​ទៅ​ផ្ទះ​ពូ​ខ្ញុំ​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ចុង​សប្តាហ៍ផង​ដែរ​​នៅ​អាយុ​១២ឆ្នាំ​ខ្ញុំ​ក៏​ចាប់​អារម្មណទៅ​នឹង​វេបសាយ​ទស្សនាវត្តី​ទូរស័ព្ទ​ហើយ​ខ្ញុំ​គិត​ថា​បើ​ខ្ញុំ​អាច​បង្កើត​វេបសាយ​បាន​ដូច​គេ​ពិត​ជា​សប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់​នៅ​ពេល​នោះខ្ញុំ​រិះរក​វិធី​គ្រប់​យ៉ាង​ដើម្បី​បង្កើតវេបសាយ​ដោយ​គិត​ស្វែងរក​តាមហ្គោលហ្គលផង​​ហើយ​ក៏រក​ឃើញ​វេបសាយ​មួយ​បង្កើត​ប្លក​សេរី​ខ្ញុំ​គិត​ថា​អោយ​តែ​បង្កើតបាន​ធ្វើ​អ្វី​ក៏​បាន​ដែរ​នៅ​ពេល​នោះខ្ញុំ​ក៏​បង្កើតបាន​ប្លក​មួយ​ដោយ​កាល​នោះមិន​ខ្វល់​ពីឈ្មោះកន្ទុយ​ជា​អ្វីនោះទេ​អោយ​តែបង្កើត​បាន​ទៅគឺ​បាន​ហើយ ពេល​នោះខ្ញុំបាន​ដាក់​រូបភាព​ផង​ដាក់​ទាំង​កម្មវិធី​ដែល​យក​ខ្សែបណ្តាញសំរាប់​ដោនលូត​មក​យ៉ាង​ច្រើន​ថែម​ទាំង​វីដេអូ​បទ​ចំរៀងផងដែរ​ហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្តើម​បង្កើត​វេបសាយ​នៅ​អា​យុ​12 ឆ្នាំ​នៅ​ពេល​នោះ​វេបសាយ​ដំបូង​របស់​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​ភាសាខ្មែរ​ហើយ​វេបសាយ​ទី​ពីរបស់​ខ្ញុំបានបង្កើត​ឡើង​នៅ​ពេល​ខ្ញុំ​អាយុ​ដប់បីឆ្នាំនៅ ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​បង្កើត​វេបសាយទាំង​នោះ គឺ​ការ​ស្រមៃរបស់​រូបខ្ញុំ​បាន​​​ក្លាយ​ជា​ការ​ពិត​ហើយ​នៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីប្លកដំបូងនឹងបន្ទាប់ហើយនឹងវេបសាយបង្កើត​ដំបូងនិងបន្ទាប់​

http://www.chihan12.blog.com

planetchi.blog.com

nachihan.blog.com

http://www.lanjihan.com

http://www.wikifrees.com

ហើយប្លករបស់ខ្ញុំមិនមែនមានតែប៉ុន្នឹងទេច្រើនណាស់តែចាំអត់អស់ប្រហែលជាលើស១០ទៀត

សរុបទាំងអស់

Advertisements

About nachihan

my name is chihan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to បទពិសោធន៍ក្នុងការទិញវេបសាយ

  1. monyrinataro says:

    ចឹង​ខំ​ទៅ​ណាប្អូន! ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s