កើតស្ត្រេស លេងកុំព្យូទ័រយូរៗៗអត់ប្រយោជន៍

សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា!ខាន​ចូល​មក​សរសេរ​អត្ថបទ​យូរ​ហើយ​។ឥលូវ​នេះ​ដូច​ជា​មាន​អារម្មណ៍​ថា​អផ្សុក​កើត​ស្ត្រេស​មេច​មិន​ដឹង​ទេ​។លេង​កុំព្យូទ័រ​យូរ​ៗ​ទៅ​ក៍​មិន​ដឹង​ថា​ធ្វើ​អ្វី​ព្រោះ​ធ្វើ​មិន​ចេញ​ហើយ​មានអារម្មណ៍​អផ្សុក​ធុញទ្រាន់​កើត​ស្ត្រេស​ឈឺក្បាល​និង​នៅ​មិន​ស្រណុក​។មិនដឹងជាមានអាការៈ​ស្អី​ខ្លះ​ទេ(​នៅក្មេងសោះ​មើល​តែ​មនុស្សធំ​ចង់​ចឹង​):) ហើយចាក់ស្មុគ​ដល់​ក​។មាន​អ្នក​ណា​មាន​អ្វី​ថ្មី​ទេ?សូម​ជួយ​ចែក​រំលែក​ខ្ញុំ​កំសាន្តផង​។ព្រោះតែខ្ញុំ​វា​ធុញ​ដល់​កំពូល​ហើយ​នៅ​មិន​ស្រណុក​ចង់​តែ​មាន​.. មានអីគិត​មើល​ខ្លួន​ឯង​ទៅ។

Advertisements

About nachihan

my name is chihan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s