ទៅបណ្ណាគារព្រឹកមិញទិញបានសៀវភៅមួយក្បាល!

យេ សប្បាយចិត្តណាស់! ព្រឹក​មិញ​នេះ​ខ្ញុំ​ជាមួយ​នឹង​មិត្ត​ភក្តិ​ខ្ញុំ​ម្នាក់​បាន​ទៅ​បណ្ណាគារ​(រៀង​រាល់​ព្រឹក​ខ្ញុំ​តែង​តែ​ទៅ​រៀន​គួរ​)​ដល់​ពេល​មិត្តខ្ញុំ​បបួល​ទៅ​ខ្ញុំ​ក៏​ទៅ​ៗ​។ហើយ​ក៏​បាន​ដើរ​មើល​សៀវភៅ​មួយ​ចំនួន​ស្រាប់​តែ​ត្រូវ​ចិត្ត​  🙂  មក​មើល​លេង​សោះ​ត្រូវ​ចិត្ត​ដែរ​ហើយ​ក៏​ទិញ​មួយ​ទៅ​។សៀវភៅ​នោះ​មាន​ប្រយោជន៍​ណាស់​។សៀវភៅ​នោះ​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ visual studio 2005 ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ហើយ​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​នោះ​ពិត​ជា​មាន​ការ​រៀប​រាប់​លំអិត​ខ្លាំង​ណាស់​ហើយ​ពន្យល់​បាន​ល្អ​ទៀត​ផង​ហើយ​មាន​រហូត​ដល់​បួនរយ​ទំព័រ​ជាង​។ហើយ​មាន​រៀប​រៀង​មាន​តែ​២​នាក់​គឺ​ អនុបណ្ឌិត​ តែ សំណាង​និង​សាស្ត្រាចារ្យ​ ជី គីម អ៊ី អីយា បោះ​ពុម្ភ​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០០៧​អញ្ចឹង​បាន​ជា​vb.net 2005 ព្រោះ​ឆ្នាំ​២០០៧​អត់​ទាន់​មាន​២០០៨​តែ​កូដ​ដូច​តែ​គ្នា​យក​មក​សាក​សិន​។​យេ​សប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់​។អ្នក​ណា​ចង់​បាន​ខ្ញុំ​វាយ​ជា​e-bookអោយ​:)​និយាយ​មែន​ណា​ បើ​អ្នក​ណា​ចង់​បាន​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ជា​e-bookអោយ​ចុះ​​។

Advertisements

About nachihan

my name is chihan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to ទៅបណ្ណាគារព្រឹកមិញទិញបានសៀវភៅមួយក្បាល!

  1. Heng Mengtang says:

    បាទខ្ញុំចង់បានអោយខ្ញុំបានទេ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s