វិធីបង្តើតវេបសាយងាយងាយដោយhtml

ដោយសារតែខ្ញុំឃើញគេស្វែងរកពីការបង្កើតវេបសាយ ដូចនេះខ្ញុំក៏បានបង្ហាញអំពីការបង្កើតវេបសាយដោយប្រើប្រាស់ ភាសា htmlដោយងាយៗព្រោះ ក្នុងភាសាសំរាប់បង្កើតវេបសាយដែលងាយស្រួលជាងគេមានតែ html ដែលស្រួលជាងគេ

ដំបូង​សូម​អ្នក​បើក​ដំនើរ​ការ​កម្មវិធី​Notepadដែល​មាន​ស្រាប់​នៅ​ក្នុង​windowsរបស់​អ្នក​ដោយ​គ្រាន់​តែ​សរសេរ​និង​ត្រូវ​ចាំ​កូដ​ដូច​ខាង​ក្រោម​ព្រោះ​កូដ​ខាង​ក្រោម​ជា​កូដ​សំរាប់​អោយ​HTMLដំនើរ​ការ​។

<html>

<head>

<title> name of your site </title>

</head>

<body>

that is the place of put anything to website

</body>

</html>

សរសេរ​វា​ចូល​ទៅ​ក្នុង​Notepadរួច​រក្សាទុក​វា​ជា​extension .html , .htm ពីរ​នេះ​ដាក់​មួ​យ​ណា​ក៏​បាន​រួច​បើក​ដំនើរ​ការ​វា​អ្នក​នឹង​ឃើញ​។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចាំ​កូដ​នេះ​ហើយ​អ្នក​អាច​ចេះ​ហើយ​។

ពន្យល់​អំពី​កូដ​និមួយ​ៗ​។ <title> write some thing </title> កូដ​នេះ​មាន​ន័យ​ថា​ឈ្មោះ​ក្បាល​របស់​វេបសាយ​យើង​។ពេល​អ្នក​សាក​ល្បង​សរសេរ​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ពាក្ស write some thing ក្នុងTab របស់​វេបសាយ​។ <body> place of website </body> វាជាកន្លែង​សំរាប់​វេបសាយ​អាច​ដាក់​ជា​អត្ថបទ​រឺ​ក៏​រូបភាព​បាន​ក្នុង​<body> ….. </body>

ថ្ងៃ​ក្រោយ​ទៀត​ខ្ញុំ​នឹង​បង្ហាញ​កូដ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​។ប្រសិនបើ​មិន​យល់​រឺ​ក៏​ខុស​ត្រង់​ណា​សូម​ជួយ​ប្រាប់​ផង​។

Advertisements

About nachihan

my name is chihan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to វិធីបង្តើតវេបសាយងាយងាយដោយhtml

  1. Pich Makara says:

    Usually I don’t read post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to check out and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great article. My blog is blog.KHMER79.com.
    Keep doing excellence job i strongly support you!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s